Van bewaarschool tot kleuterschool

Hoewel in de steden al jaren sprake was van een bewaarschool voor de jonge kinderen sprak men op het platteland nog schande over moeders die hun kinderen ook naar de bewaarschool wilden sturen. Dat was voor kinderen waarvan de moeders te lui waren om op hun kinderen te passen.!!

In 1936 richtte pastoor van de Eem in het overblijflokaal van de Mariaschool een kleuterklasje in. In Breezand had pastoor Verhoef al een kleuterklasje in het houten gezellenhuisje, thans "de Aap". Zusters uit het zusterhuis aan de Nieuweweg (nu bewoond door de fam. Tinus v.d. Berg) kregen de leiding. Zuster Melanie (van Duitse Nationaliteit) begon en zuster Aldegonda volgde haar op toen zuster Melanie, aan het begin van de tweede wereldoorlog, voor ander werk werd overgeplaatst. Enkele jaren later verliet ook zuster Aldegonda Anna Paulowna. Er kwam een beetje de klad in het "kleuteronderwijs" ondanks het feit dat een aantal goedwillende meisjes uit de parochie de bewaarschool draaiende probeerde te houden.

Toen zuster Antoine Marie en zuster Alfonsa kwamen groeide de school weer en de hele omgeving stuurde de kleuters naar het schooltje. Maar ook deze zusters vertrokken weer. In 1946 pakte Mej. Gr Kuys de zaak weer goed aan en het schooltje kwam tot bloei. Hierdoor ontstonden er zowel financiŽle als ruimtelijke problemen. Bovendien werd het gebouwtje steeds slechter. Hoewel het klompenhosje nog opgeknapt werd, was het schooltje onbewoonbaar verklaard. In 1948 nam de gemeenteraad van Anna Paulowna het besluit om alle kleuterscholen in de polder te subsidiŽren. Hierdoor kwam het kleuteronderwijs in de gehele gemeente pas goed van de grond. In 1954 telde het kleuterschooltje 54 leerlingen met 2 gediplomeerde leerkrachten: jufrouw Lies (Brinkman) en juf. Tini (Krijgsman) die gestouwd werden in 2 enge lokaaltjes. Prioriteit nummer 1 werd de bouw van een nieuw kleuterschooltje in de parochie.

In 1956 werd het kleuteronderwijs wettelijk geer- geld en konden er eisen gesteld worden aan huis- vesting, het aantal kinderen per klas, de opleiding van de leerkrachten en de rechtsvorm van de schoolbesturen. Ook werd de financiering van de kosten van het kleuteronderwijs en van de bouw van nieuwe scholen geregeld. Er kwam een bouwstop i.v.m. geldgebrek bij het rijk.

Op 8 mei 1959 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van 2 kleuterlokalen en een personeel- ruimte. Op 7 november kon de vlag in top van de grote vlaggenmast voor de door architect Over- toom uit Alkmaar ontworpen en door aannemer M. Broers gebouwde Bernadette kleuterschool. Twee prachtige lokalen gaven onderdak aan 65 kinderen en aan de leidsters juf. Lies (Brinkman) en juf. Toos Kapiteijn (Kroon). Deze laatste zien we in het begin van de jaren 90 weer terug als in- valster op de basisschool. Het gebouw werd ingezegend door deken Bakker uit Schagen en pastoor Vis. De officiŽle opening, door het doorknippen van een lint bij de hoofdingang, werd verricht door wethouder Kloosterman. Ceremoniemeester was kerkbestuurslid H. Op 't Veld.

Het aantal leerlingen bleef groeien zodat, in 1970, toen er zo'n 80 leerlingen waren er een derde lokaal bij gebouwd moest worden. Juf. Leny Blom nam de scepter over van de naar Brabant vertrekkende hoofdleidster juf. Lies.

De samenwerking met de lagere school werd steeds inniger en gezamenlijke personeels-vergaderingen, samen feest vieren en de uitgave van een gezamenlijke schoolkrant liepen al vooruit op de wet op het basisonderwijs die een samengaan van kleuterschool en lagere school beoogde. In november 1978 was er even paniek toen een brandje in het magazijn van de school een ontruiming van de school noodzakelijk maakte. Door kordaat ingrijpen van buurtbewoners, de brandweer en snelle actie van de kleuterleidsters kon erger worden voorkomen en de schade bleef beperkt tot magazijn en leerkrachtenruimte.

Op 1 augustus 1985 werd de Bernadette kleuterschool officieel opgeheven en opgenomen in de basisschool als groepen 1 en 2 van de R.K. Spoorbuurtschool. Het aantal groepen kleuters steeg tot 4. Hoofdleidster Leny Blom werd adjunct-directeur van de nieuwe basisschool. Het kleutergebouw kreeg de status van dependance. Het aantal kleuters bleef gestaag meegroeien met de groei van de basisschool en nu, in 1994, zijn er 5 kleutergroepen met zo'n 150 kleuters. Deze groepen zijn deels gehuisvest in de dependance (voormalige Bernadette kleuterschool) waar ťťn van de lokalen sinds 1992 is ingericht als lokaal voor bewegingsonderwijs voor de groepen 1 en 2, en in het hoofdgebouw. Door de inrichting van een lokaal voor bewegingsonderwijs kunnen de kleuters nu elke dag een uurtje gymmen.

Sinds de invoering van de basisschool wordt landelijk het accent bij het kleuteronderwijs wat meer (te veel??) gelegd op het leren. Toch proberen de leerkrachten de kleutertijd niet over te slaan en probeert men op een, weliswaar wat modernere manier, de kleuter nog kleuter te laten zijn. Sinds 1986 krijgen ook de kleuters een heus rapport en wel aan het einde van het schooljaar. Hierbij worden geen cijfers gegeven maar een beschrijving van het doen en laten van de kleuter.

home   sitemap   login